Rakendus nutikate objektide paigalduse monirootimiseks ja plaanimiseks 2021-04-12T14:53:19+00:00

Project Description

Rakendus nutikate objektide paigalduse monirootimiseks ja plaanimiseks

Nõuded: rakendus nutikate objektide paigalduse monirootimiseks ja plaanimiseks, mis lisaks võimaldaks nende monitoorimist. Järgnev nõuete nimekiri oli esitatud:

  • Mitu plaani ühe projekti jaoks.
  • Nutikate objektide andmned tulenevad API-st.
  • Nutikaid objekte saab plaanile paigutada lohistamise abil.
  • Iga toimingut logitakse.
  • Load projekti haldamiseks kasutaja järgi.
  • Õigus toimnigute teostamiseks rolli järgi.

Tulemus: front-end-i jaoks kasutati ReactJs raamatukogu, ning back-end-i jaoks kasutati Yii2 advanced template-iga, sest oli vajadus eraldada front-end back-end-ist.