Kliendist

Juriidiline isik, kelle tegevus seisneb teatud toodete kategooria jaemüügis.

Probleem

Kuna toodete kategooria, mille müügiga klient tegeleb, on populaarne, klient peab alati olema kursis tema klientide hinnapoliitikaga ja omama ajakohast informatsiooni käivate kampaaniate ja hinnamuutuste kohta reaalses ajas.

See võimaldab kliendil õigeaegselt reageerida konkurentide hinnamuutuste peale ja korrigeerida enda hindu.

Ülesanne

Luua süsteem, mis võimaldaks kliendil võrrelda enda toodete hinnad konkurentide hindadega.

Lahendus

Iga valitud konkurendi veebi jaoks oli tehtud andmete kogumise süsteem. Andmete hulka kuuluvad: nimetus, hind ja teised toode parameetrid. Informatsioon kuvatakse tabelis, milles on võimalik võrrelda kliendi ja konkurendi toodete hindu.

Lahendus koosnes järgmistest osadest:

  1. Toodete lehtede URL kogumine
  2. Toodete informatsiooni kogumine
  3. Kliendi ja konkurendi toodete kõrvutamine

Viimane osa on kõige keerulisem, kuna toodete nimetused on erinevatel ettevõtetel kirjutatud erinevalt ja samuti mõnedel ettevõtetel on rohkem informatsiooni, mõnedel vähem. Selleks oli väljatöötatud süsteem, mis hindas tõenäosust, et konkurendi toode on sama, mis toode kliendil. Kõrvutatakse tooteid, mille tõenäosus on kõige suurem. Tõenäosust kuvatakse ka lõpptabelis, kliendil on võimalus ka käsitsi muuta leitud toodet, teiseks tooteks, juhul kui programm leidis vale toode.

Tulemusena klient sai tabeli, kuhu kuvatakse talle vajalik informatsioon. Antud tabelis saab muuta kõrvutatud tooteid, saab filtreerida ja sorteerida andmeid ja samuti saab otsida tooteid nime järgi. Samuti seal on võimalus saadud andmeid uuendada.

Таблица с продукцией и ценами клиента и конкурентов.

Tabel kliendi ja konkurendi hindadega.